Directie

Impactive is opgericht door: 

Joël van der Meer (1964)
Functie: Kennisuitgever / Kennistechnoloog

Opleiding, historie
Bestuurskundige (Twente) en de oprichter van Impactive. Hij heeft zich sinds 1989 altijd bezig gehouden met het verbeteren van de verhouding tussen burgers en de overheid. Om de kenniskloof tussen deze twee te dichten, heeft hij veel ICT-middelen ontworpen en gerealiseerd.

Kwaliteit
Zijn kracht ligt in het bekijken van alle aspecten en invalshoeken rond een probleem, wens of idee om vervolgens vanuit verschillende richtingen aan de oplossing te werken. Verder is hij een succesvol schrijver van zowel praktische, humoristische als beschouwende teksten en een zeer enthousiaste presentator.