Referenties

De onderstaande opdrachtgevers zijn al enthousiast over onze producten. Wanneer maakt ú kennis met Impactive?

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Haarlem
 • Leiden 
 • Oirschot
 • Heusden
 • Heemstede
 • Leiderdorp
 • Overbetuwe
 • Oostzaan
 • Wormerland
 • Weert
 • Nijmegen
 • Rijkswaterstaat (Infomil)
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg