Impactive Wizards: Leges & Belastingen

Heel handig, die omvangrijke Impactive Kennisbank. Maar pas écht onderscheidend en uniek zijn onze wizards. Deze geven niet alleen informatie maar verzorgen de complete aanvraag en zelfs de complete besluitvorming. De Impactive wizards bouwen voort op de KCC scripts en brengen ‘100% digitaal’ binnen het bereik van uw gemeente. Automatische beschikkingen zonder menselijke tussenkomst? Geen toekomstmuziek, maar vandaag al mogelijk! Natuurlijk kunt u besluiten stapsgewijs naar dit ultieme serviceniveau toe te groeien. Ú bent en blijft ‘in control’. 


 DemoBrochureAfspraak maken

 

Leges & Belastingen

Herkent u dit?

 • Veel telefoontjes over wat zaken kosten: paspoort, omgevingsvergunning, precario.
 • Nieuwe inwoners hebben geen idee wat de gemeente financieel van ze vraagt.
 • Baliemedewerkers hebben geen mogelijkheden om (indicatief) uit te rekenen wat complexere kosten als leges voor omgevingsvergunning of precario zijn.
 • Op uw website is het steeds een hels karwei om jaarlijks de gewijzigde legesverordening zo inzichtelijk te maken dat uw inwoners het kunnen volgen.

Kies dan de Impactive wizard Leges & Belastingen

“Lola weet wat het kost”
Op uw website kunt u de wizard Lola (kort voor LOkale LAsten) noemen en met een paar klikken kan elke inwoner en bedrijf bereken wat ze kwijt zijn aan de gemeente voor:

 • Burgerzakenproducten
 • Onroerendzaakbelasting
 • Omgevingsvergunning
 • Precariorechten
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting
 • Onroerendzaakbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Forensenbelasting
 • Bestuursstukken
 • Wet Bescherming Persoongegevens
 • Kiezersregister
 • Vastgoedinformatie
 • Gemeentearchief
 • Huisvestingswet
 • Leegstandswet
 • Gemeentegarantie
 • Markstandplaatsen
 • Winkeltijdenwet
 • Kansspelen
 • Kinderopvang
 • Telecommunicatie
 • Verkeer & Vervoer
 • Horeca
 • Evenementen
 • Prostitutie
 • Splitsing woonruimte
 • Leefmilieu
 • Brandveiligheid

Drie versies
De wizard Leges & Belastingen bestaat uit drie versies:

 1. Een laagdrempelige versie voor op de website waarbij gebruikers kunnen kiezen voor een indicatie of een uitvoerige exacte berekening. Deze versie gaat er van uit dat gebruikers het jargon rond lokale lasten niet kennen. Dit kan leiden tot extra vragen of tot slechts indicatieve uitkomsten.
 2. Een handige versie voor baliemedewerkers om snel de belangrijkste zaken uit te kunnen rekenen, al dan niet indicatief.
 3. Een uitgebreide versie waarin alle uitzonderingen en juridische stappen zijn opgenomen voor het rechtmatige vaststellen van de kosten. Hier zitten ook opties bij om de kostendekkendheid van de leges per aanvraag en over een gehele periode vast te stellen. Ook is het mogelijk met nieuwe tarieven te simuleren om de macro-effecten te meten.

De wizard is gebaseerd op de VNG-verordeningen en is zeer eenvoudig door u zelf aan uw tarieven en grondslagen aan te passen. Als de logica van een verordening afwijkt van die van de VNG dat is tegen geringe meerprijs aanpassing hiervan mogelijk.

 

 DemoBrochureAfspraak maken


 

De voordelen op een rij

U bent altijd actueel
U werkt snel en klantgericht
U levert maatwerk

U werkt efficiënt en effectief

U werkt binnen de begroting
 
 

Vragen? Wij bellen u!

Organisatie:*
Aanhef:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:*
Telefoon:*