Impactive Wizards: Zorgloket (WMO)

Heel handig, die omvangrijke Impactive Kennisbank. Maar pas écht onderscheidend en uniek zijn onze wizards. Deze geven niet alleen informatie maar verzorgen de complete aanvraag en zelfs de complete besluitvorming. De Impactive wizards bouwen voort op de KCC scripts en brengen ‘100% digitaal’ binnen het bereik van uw gemeente. Automatische beschikkingen zonder menselijke tussenkomst? Geen toekomstmuziek, maar vandaag al mogelijk! Natuurlijk kunt u besluiten stapsgewijs naar dit ultieme serviceniveau toe te groeien. Ú bent en blijft ‘in control’. 


 DemoBrochureAfspraak maken

 

Zorgloket (WMO)

Herkent u dit?

 • Uw gemeente wilt strakker de regie voeren op de WMO.
 • U moet bezuinigen op de WMO.
 • U wilt uw WMO-klanten sneller inzicht laten krijgen in de ondersteuningsmogelijkheden.
 • U ziet de “kanteling” van de WMO als een grote kans.

Dan is de Impactive wizard Zorgloket precies wat u nodig heeft!

Ontwikkelingen rond de WMO
Vele gemeenten zijn bezig met een ‘kanteling’ in de aanpak van de WMO activiteiten. Dit houdt onder meer in dat niet alleen de regelgeving bepaalt of een burger het recht heeft op ondersteuning vanuit de WMO, maar dat de WMO-consulent op basis van een volledig klantprofiel ook de noodzaak van deze ondersteuning toetst. De verwachting is dat deze extra toets het beroep op de WMO kan beperken. Maar hoe gaat u dat bereiken?

wizard
De Impactive wizard Zorgloket kan dit traject digitaal begeleiden, waardoor snel een klantprofiel in beeld komt. De WMO-consulent kan heel gericht de noodzaak toetsen en de juiste voorziening snel vinden.

Opbouw van de wizard
De wizard bestaat uit 3 modules. De eerste module omvat het uitvraagprotocol dat de aanvrager op de website van de gemeente (en/of welzijnsinstellingen) kan vinden. Dit protocol vraagt de klantkenmerken en klantspecifieke situatie uit. Tevens vraagt het protocol de behoefte aan ondersteuning uit. Tot slot beoordeelt de module op basis van regelgeving of de aanvrager een recht heeft op de gevraagde ondersteuning vanuit de WMO en meldt het resultaat aan de aanvrager. De aanvrager kan aan het eind van dit protocol zijn aanvraag digitaal verzenden naar de gemeente.

De tweede module betreft een meer inhoudelijke vragenlijst, waarbij diverse categorieën van vragen kunnen worden doorlopen. Op basis van klantspecifieke situatie, verkregen met het uitvraagprotocol bepaalt het systeem de juiste vragen. De WMO-consulent doorloopt samen met de aanvrager tijdens het ‘keukentafelgesprek’ deze set met vragen. Met het resultaat ervan matchen we behoefte en noodzaak van het beroep op de WMO.

Het derde onderdeel legt een relatie tussen de noodzakelijk geachte ondersteuning en de beschikbare voorzieningen.

Voordeel voor de aanvrager

 • De aanvrager hoeft zelf niet op zoek te gaan naar de juiste voorziening, maar hoeft alleen vragen over zijn eigen situatie te beantwoorden, thuis via internet.
 • Het uitvraagprotocol en inhoudelijke vragenlijst stellen alleen maar relevante vragen op basis van de situatie van de aanvrager.
 • Door koppelingen met andere systemen (GBA, DkD etc) kunnen deze vragen tot een minimum beperkt blijven, omdat de informatie al verkregen is. Alleen is een toets door de aanvrager op de juistheid van de gegevens nodig.
 • De aanvrager weet direct of hij recht heeft op ondersteuning.
 • De aanvrager krijgt uiteindelijk de ondersteuning die hij ook echt nodig heeft.

Voordelen voor de gemeente 

 • Kansloze aanvragen zijn direct te filteren.
 • Het proces start met een volledig profiel van de klant en zijn situatie.
 • De kwaliteit van beoordeling op rechtmatigheid is optimaal: geen regel ziet de wizard over het hoofd.
 • De tijdsbesteding per aanvraag voor de afhandeling daalt drastisch en leidt tot vermindering van de benodigde formatie.
 • Optimale match tussen behoefte en aanbod.
 • De gemeente kan hiermee regie voeren op vraag (de aanvragen) en aanbod (de leveranciers of uitvoerende instellingen).

Kortom: met de Impactive wizard Zorgloket levert u betaalbare zorg en ondersteuning op maat!

 

 DemoBrochureAfspraak maken 


 

De voordelen op een rij

U bent altijd actueel
U werkt snel en klantgericht
U levert maatwerk

U werkt efficiënt en effectief

U werkt binnen de begroting
 
 

Vragen? Wij bellen u!

Organisatie:*
Aanhef:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:*
Telefoon:*